Context - Situació inicial

Parlem de la segregació escolar i dels seus efectes negatius

“Parlem de segregació escolar quan en un mateix barri o ciutat, els seus centres educatius escolaritzen majoritàriament un determinat perfil d’alumnat que no es correspon estadísticament amb la composició socioeconòmica i cultural de la població de la zona en què es troben ubicats. És a dir, que alguns centres acumulen alumnat pertanyent a sectors socials posseïdors d’un capital social i instructiu per sobre de la mitjana, mentre que altres concentren alumnat pertanyent a sectors socials desfavorits”. Besalú 2017

La segregació escolar té efectes clarament negatius:

  1. Per al sistema educatiu: els resultats acadèmics són pitjors en sistemes segmentats que en sistemes més comprensius i inclusius; condiciona les expectatives i trajectòries educatives dels alumnes, etc.
  2. Per a l’alumnat més desfavorit: la segregació escolar suposa una pèrdua d’oportunitats educatives. Als centres amb molta concentració d'alumnes de famílies d’origen immigrant, els resultats dels alumnes nadius no tenen una diferència significativa respecte dels nadius que no van a centres segregats. En canvi, els alumnes de famílies d’origen immigrant de les escoles 'gueto' sí que tenen resultats molts més baixos. Això vol dir, segons el sociòleg Xavier Bonal (autor de l'informe Municipis contra la segregació escolar. Sis experiències de política educativa local ii), que «la segregació perjudica només als alumnes de famílies d’origen immigrant, però no té gairebé efecte sobre els autòctons».
  3. Per a la societat, perquè perjudica en gran mesura qualsevol intent de fomentar la cohesió social del municipi.

Constatar aquesta realitat ens duu a impulsar un treball progressiu contra la segregació escolar de Salt per tal que l’alumnat de tots els centres de la ciutat tingui una composició similar entre ells i que aquesta correspongui a la que tenim a la nostra vila. En darrer terme, som conscients que la situació actual és evitable, hi ha mecanismes per revertir aquesta situació i sabem que posar-hi remei és més que aconsellable per millorar el futur i afavorir la cohesió social de la vila. Així bastirem un futur millor que propiciï l'excel·lència i el creixement integral dels nostres infants.